Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Ring volný... (General Discussion)

Moderátor: Knihovníci

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 18 čer 2011 10:26

amandus714 píše:- Jestvujú mytológie a seriózne "náboženstvá" (hoci sám tento termín je v jeho súčasnej podobe zavádzajúci). Vzťah medzi nimi je analogický vzťahu medzi astrológiu a astronómiou.
...
A, samozrejme, podobne ako astronómia, aj v tejto oblasti si každý smer vytvára svoj model, ktorým túto svoju skúsenosť popisuje, interpretuje a svojim spôsobom sa jej tak "zmocňuje" a následne ju využíva na svoje ciele. To je ono "učenie", analogické "teórii" v oblasti astronómie; ktoré má svoje "dogmy", analogické zákonom a poučkám v oblasti fyziky...
- Ateizmus je potom popretím tejto reality - asi na podobnej úrovni, akým by v analogickom prípade astrológia - astronómia bolo popretie Vesmíru.


Nezmyselná analógia. Náboženská skúsenosť je len v mysliach veriacich subjektov.
Veriaci môžu ukazovať len svoje vlastné psychické rozpoloženia,
ale Astronóm môže ukazovať iným ľuďom galaxie a hviezdy :lol:
Psychické rozpoloźenie subjektu nie je dôkazom existencie bohov.

Ak niekto chce urobiť z náboženstva empirickú vedú je povinný dodať adekvátne empirické dáta zodpovedajúce jeho náboženskému modelu sveta. Musí sa podriadiť verifikačným a falzifikačným kritériám empirických vied.
Psychické rozpoloženie veriaceho subjektu môže byť len objektom psychologického skúmania, ale rozhodne nemôže byť základom nejakej "objektívnej" náboženskej vedy.
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 18 čer 2011 10:36

Mišo, dal si sem peknú úvahu (vlastne návrh toho blogera).
Pojmy "naturalizmus" a "supernaturalizmus", tak ako to navrhuje autor, sa mi páčia.
Používanie takýchto pojmov by mohlo zmierniť to nezmyselné ideologické napätie medzi "teizmom" a "ateizmom".
Ale nový pojem sa nepresadí len tak zo dňa na deň ...
Problém je teda ako vôbec rozšíriť použivanie pojmov "naturalizmus" a "supernaturalizmus".
Inak páčil sa mi aj autorov blog.
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 90
Registrován: 14 říj 2007 12:48

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod alexandrie » 20 čer 2011 14:12

VERITATIS SPLENDOR
Encyklika Jana Pavla II.
O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE

Kód: Vybrat vše
http://www.kebrle.cz/katdocs/VeritatisSplendor.htm


prosim CODE
Misojogi

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 24 čer 2011 21:44

celkom zaujimavy prispevok blogera o Dawkinsovi

Prečo Boh takmer určite (ne)existuje

Kritika knihy Boží blud od Richarda Dawkinsa.
Obrázek
Upozornenie: Tento článok obsahuje viaceré zložité, pre mňa samého, stále nezodpovedané otázky týkajúce sa náboženskej viery. Ak nemáte práve čas a chuť púšťať sa do vážnej konfrontácie so svojou vierou, radšej si ho odložte na inokedy, keď čas a chuť budete mať.

Pred pár dňami sa mi dostala do rúk kniha prominentného ateistu Richarda Dawkinsa. Okrem toho, že je veľmi známy ako vynikajúci popularizátor Darwinovej teórie prirodzeného výberu je aj veľmi otvorený a bystrý kritik a odporca cirkví a náboženstva ako takého. Kniha je napísaná pútavo, sugestívne a príťažlivým štýlom ale napriek tomu, či azda práve preto sa mi nečítala ľahko.

Nie je to populárno-vedecká publikácia typu Sebecký gén alebo Slepý hodinár, na aké sme boli u tohto autora zvyknutí predtým. Patrí skôr do žánru apologetickej literatúry. Je to apológia ateistického náboženstva. Dawkins by sa nepochybne voči termínu ateistické náboženstvo ostro ohradil a predpokladám, že mnohí čitatelia tiež, preto ho nižšie zdôvodním. V každom prípade však autor neskrýva, že mu ide o šírenie ateizmu: „Bude li tato kniha působit tak, jak jsem zamýšlel, pak ji nábožensky smýšlející čtenáři, kteří ji začnou číst, odloží jako ateisté." (s. 28) Najskôr však trochu bližšie ku knihe ako celku.
Základné tézy knihy

V prvej časti sa autor snaží poukázať na to, že zo súčasných vedeckých poznatkov vyplýva, že náboženstvo nedáva racionálny zmysel a že z hľadiska vedy je jediným rozumným svetonázorom ateizmus. Po vyargumentovaní, že otázka Božej existencie nie je výhradným teritóriom teológov a filozofov, ale je to vedecky skúmateľná hypotéza, ukazuje, že tzv. dôkazy Božej existencie sú „pozoruhodne chabé" (s. 23) a následne vo štvrtej, kľúčovej, kapitole knihy vysvetľuje, prečo „Boh takmer určite neexistuje." (s. 134)

V druhej časti sa snaží podkopať nepriame argumenty v prospech náboženstva a ukázať, že ateizmus je nielen racionálnejšia ale aj morálnejšia voľba. V piatej kapitole sa pokúša prirodzeným spôsobom, predovšetkým za pomoci (ako inak?) evolučnej teórie vysvetliť vznik a veľkú rozšírenosť náboženstiev na zemi. Veľmi zaujímavá je tu časť o tzv. kargo kultoch, ktorá určite stojí za prečítanie. Ďalej vyvracia argument vyjadrený Dostojevského tézou „Ak neexistuje Boh, všetko je dovolené!" (Bratia Karamazovovi), teda, že „náboženská viera je nevyhnutná pre našu morálku" (s. 24). Nakoniec ukazuje že náboženstvá spôsobili množstvo zla a bez nich by nám na zemi bolo lepšie.

Celý text knihy je okrem toho prešpikovaný tvrdou kritikou náboženstiev, cirkví, ich predstaviteľov i prejavov náboženstva. Tieto kritické poznámky sú často oprávnené avšak príliš jednostranné čo dáva knihe výrazne ideologický tón. Český biológ a filozof Stanislav Komárek to v doslove knihy výstižne charakterizuje: „[Dawkins] podává sice v detailech pravdivou, ale jednostranně zdrcujícií kritiku etablovaných církví při pohledu zvnějšku (je to jako řekneme obecně tradovaná mediální klišé o Číně - žerou psy, vězní disidenty, znečišťují ovzduší: pryč s takovou 'kulturou')" (Pri tejto príležitosti musím vyjadriť pochvalu vydavateľstvu Academia Galileo za nie len precízne spracovaný preklad, výborné remeselné vyhotovenie ale aj za zaradenie kritických pohľadov v doslove)
Oprávnená kritika?

Dawkins na jednej strane tvrdí, že nechce robiť len lacnú kritiku viery v bradatého „staříka sedícího na mráčku" (s. 56) ale že napadá „boha, všetkých bohov, čokoľvek nadprirodzeného, kedykoľvek a kdekoľvek to bolo alebo bude vymyslené". Kritizuje a spochybňuje však len to najhoršie, čo v náboženstvách našiel (aj to nie vždy poctivo) a potom to zovšeobecňuje na celú náboženskú skutočnosť. No nielen to, vyhýba sa aj konfrontácii s najpozitívnejšími stránkami náboženstva a s najsilnejšími argumentmi v prospech existencie Boha o ktorých sa zmienim ďalej.

Táto jednostrannosť a apriórna zaujatosť i (podvedomá?) nedôslednosť dávajú knihe silný ideologický punc a to až do takej miery, že som si, ako som už napísal, dovolil nazvať Dawkinsov ateizmus náboženstvom. To však neznamená, že Dawkins je úplne mimo. Nemožno od neho, tak ako ani od žiadneho človeka, vyžadovať neomylnosť a nič nie je čiernobiele.

Jeho kritika náboženských nešvárov je často taká silná a presvedčivá, až si veriaci človek musí klásť otázku, či vôbec existuje náboženstvo, ktoré sa úplne nediskvalifikovalo, či ešte existuje náboženská komunita (cirkev) ku ktorej sa môže s čistým svedomím hlásiť.

Poďme však ku konkrétnym argumentom.
Konflikt vedy a viery
Brzda rozvoja poznania

Uvediem túto časť vlastnou úvahou:

Náboženstvá majú ambíciu odpovedať na najzložitejšie a najhlbšie otázky týkajúce sa ľudského bytia, ako je zmysel života, pôvod človeka, pôvod morálnych noriem, príčina existencie zla, čo bude po smrti či otázka najvyššej autority. Vzhľadom na to, že mnohé z nich majú za sebou viactisícročnú históriu je prirodzené, že počas svojho vývoja do samotného učenia zakomponovali množstvo „právd", ktoré vyplývali zo stavu poznania v tom, ktorom období. Vzhľadom na to, že náboženstvo, zvlášť v minulosti, predstavovalo potenciálny zdroj obrovskej moci, do rozhodujúcich pozícii sa prirodzene pretláčali ľudia, ktorí chceli túto moc využívať vo vlastný prospech. Títo potom potláčali čokoľvek, čo mohlo narušiť ich hegemóniu, zvlášť všetko, čo mohlo v mysliach ľudí vyvolať akékoľvek pochybnosti. Preto sa všetky náboženstvá takmer bez výnimky stali brzdou rozvoja poznania, ktoré nemali pod vlastnou kontrolou. Na Západe bol z tohto hľadiska kľúčovou udalosťou vynález kníhtlače, ktorý umožnil oveľa slobodnejšie šírenie informácii a nových poznatkov, čo bolo dovtedy výhradnou doménou kláštorných spoločenstiev a cirkevných univerzít. Kníhtlač nielen vyvolala okamžitý rozkol západnej cirkvi (vydaním Lutherových 95 téz) ale umožnila vznik nezávislej vedy, s ktorou cirkev odvtedy nedokázala udržať krok.*

Tento konflikt sa stal príčinou ateizmu mnohých učencov a vedcov, od Voltaira a Diderota, cez Darwina a Einsteina až po Hawkinga a Dawkinsa.

Dawkins, trochu nekonzistentne, z ateizmu význačných vedcov urobil dôležitý argument pre tvrdenie, že náboženstvo je v principiálnom rozpore s vedu. Okrem toho to robí trochu nepoctivo, ako upozorňuje druhý autor doslovu Filip Jaroš: „britský popularizátor (Dawkins) velmi často vkládá myslitelům do hlavy myšlenky, které patrně neměli." (s. 409)
Čajník na obežnej dráhe

Oveľa zaujímavejšia je kritika náboženského fundamentalizmu, výstižne ilustrovaná podobenstvom Bertranda Russela o porcelánovom čajníku, ktoré uvádza v 2. kapitole. „Kdybych prohlásil, že mezi Zemí Marsem obíhá kolem Slunce po eliptické dráze porcelánová čajová konvice, a k tomu navíc dodal, že je příliš malá na to, aby ji odhalily i ty nejsilnější teleskopy, nikdo by nebyl mé tvrzení schopen vyvrátit. Ale kdybych dále řekl, že každý pokus o jeho zpochybnění je nepřijatelně troufalý, právem by si všichni mysleli, že plácám nesmysly. Kdyby se ale o existenci takové konvice psalo ve starobylých knihách, kdyby se o ní jako o svaté pravdě vyučovalo o nedělích a ve školách by se vštěpovala do dětských hlav, neochota uvěřit v její existenci by se stala projevem výstřednosti a z pochybovače by byl případ pro psychiatra, to za osvícenství, nebo, o něco dřív, pro inkvizitora." Absurdné? Medzi čajníkom a Bohom je predsa principiálny rozdiel. Áno, ale len pre tých, čo veria v čajník alebo v Boha.

V skutočnosti tu nejde o čajník alebo o Boha, ale o spôsob argumentácie. V dobách keď alternatíva ku kresťanskému Bohu prakticky neexistovala (všetci ostatní boli pohania alebo heretici) by Russelov príklad nemal opodstatnenie. Dnes nám však s naliehavosťou pripomína, že ak si svoju vieru nebudeme schopní obhájiť aj na racionálnej úrovni, budeme ostatným tak nanajvýš na posmech.
Nemiešať vedu a vieru?

Príklad čajníka je dobrou ilustráciou jeho kritiky NOMA (Non-Overlapping MAgisteria - neprekývajúce sa magistériá). NOMA je téza podľa ktorej sa prírodné vedy a teológia zaoberajú úplne odlišnými oblasťami v ktorých sú autoritou a preto sa vedecky existencia Boha nedá vyvrátiť. Tu za zmienku stoji fakt, že Dawkins za vedu považuje predovšetkým prírodné vedy a nielen že za vedu odmieta uznať teológiu, ale ani filozofiu. Výstižne to ilustruje jeho opísaný rozhovor s jedným astronómom na ktorého repliku „Aha teď se přesunujeme mimo oblast vědy. Tady musím slovo přenechat svému dobrému příteli kaplanovi." v knihe duchaplne odpovedá: „Ale proč kaplanovi? Proč ne zahradníkovi, nebo kuchařovi?" (s. 77)

V princípe s jeho kritikou NOMA súhlasím ale zároveň som presvedčený, že teológia a filozofia sú tiež vedy, ktoré majú vymedzený svoj obor skúmania a svoju metodiku. Fyzici či biológovia nie sú vylúčení z diskusii o teologických a filozofických otázkach, zvyčajne však nemajú dostatok znalostí a zručností, aby ich argumenty boli dostatočne presvedčivé. Presne toto je aj Dawkinsov prípad, ktorý napriek jeho vysokej inteligencii a brilantnému úsudku v oblastiach mimo prírodných vied mieša hrušky s jablkami (Podrobnejšie v ďalších pokračovaniach).

Tým nechcem tvrdiť, že, napríklad, fyzika nemá vôbec čo povedať teológii. Podobne ako, povedzme, botanika musí reflektovať relevantné poznatky, z geológie ani teológia a filozofia nesmú ignorovať fakty, ktoré nám ukázalo skúmanie v biológii či fyzike. Žiaľ z príčin, ktoré som uviedol vyššie sa to stáva príliš často. Doteraz som nezaznamenal nijaký serióznejší pokus o zapracovanie už sto rokov známych teórii relativity a kvantovej mechaniky do kresťanskej teológie, hoci podľa môjho názoru obe nás nútia vážne revidovať niektoré náboženské predstavy.
Dokonalý Boeing 747

Z tzv. dôkazov Božej existencie sa budem venovať len jednému, lebo ostatné sú nemajú takmer nijakú argumentačnú hodnotu. Tento dôkaz úzko súvisí s Dawkinsovým „gambitom dokonalého Boeingu 747", ktorý uvádza v kľúčovej štvrtej kapitole s názvom Prečo Boh takmer určite nejestvuje. Vychádza z kreacionistického argumentu britského astronóma Freda Hoyla, ktorý sa vyjadril, že šanca spontánneho vzniku života na Zemi nie je väčšia ako pravdepodobnosť toho, že keď hurikán zasiahne šrotovisko, zanechá po sebe skompletizovaný Boeing 747. Dawkins presvedčivo dokazuje, že spontánny vznik života je celkom možný. V tomto má Dawkins veľmi presvedčivé argumenty. Je to vskutku oblasť v ktorej má nespochybniteľnú kompetenciu.

Problematický je však jeho spätný úder, keď tvrdí, že sám Boh, ktorý je schopný navrhnúť (nadizajnovať) vesmír alebo čokoľvek iné, by musel byť sám zložitý a teda mimoriadne nepravdepodobný. (porov. s. 181) Inými slovami, ukazuje ako sa vo vesmíre zložitejšie veci vyvíjajú z jednoduchších a nie naopak, a existencia Boha ako zložitej bytosti sama od seba, bez predošlého vlastného vývoja je pravdepodobná asi ako dokonalý Jumbo Jet po hurikáne na šrotovisku, takže poráža teistov ich vlastnou zbraňou.

Vzhľadom na to, že toto je jeho kľúčový argument proti Bohu, je dosť slabý. Jeho argumentácia, že keďže si nevieme vysvetliť vznik Boha, tak zrejme neexistuje, dokonca zrkadlovo kopíruje hlavný smer argumentácie kreacionistov, proti ktorým Dawkins tak urputne (a oprávnene) bojuje.

Bolo by to v poriadku, keby sme nemali silné indície pre existenciu Boha a bol by to apriórny výmysel ako Russelov čajník na obežnej dráhe. Existuje však dôvod, prečo bez Boha vesmír nevieme vysvetliť. Je to jeden z tých takzvaných dôkazov Boha, ktorý som sľúbil vysvetliť. Vo filozofii sa nazýva ako princíp dostatočného dôvodu: Ako je možné, že vôbec existuje vesmír s nejakými zákonmi? Nejde teraz o komplexnosť vesmíru, ani o to, že obsahuje inteligentné civilizácie, ale o to, že vôbec niečo existuje. Čokoľvek. Už keby existoval len jediný atóm, museli by sme sa vážne pýtať odkiaľ sa tu vôbec vzal.

Je pravda, že hypotéza Boha problém existencie čohokoľvek nerieši, len ho odsúva ďalej za horizont kde nie je taký naliehavý (ateistický argument večného vesmíru mimochodom robí presne to isté). Ale myšlienka, že je tu „niečo" (niekto) čo absolútne presahuje našu predstavivosť nemusí byť principiálne scestná. Zvlášť ak všetky ostatné vysvetlenia nie sú uspokojivé.

Okrem toho Dawkins sa tu prejavuje ako zajatec pozitivistického myslenia, keď píše:

„Prvotní příčina, kterou hledáme, musela být nějakou jednoduchou základnou samo-spouštěcího se jeřábu, který nakonec svět pozdvihl do výšin jeho dnešní složitosti. Představa, že původní prvotní hybatel byl dost složitý na to, aby se mohl oddávat inteligentnímu designu, nemluvě o čtení myslí milionu lidí současně, se rovná dokonalému listu v bridži." (s. 181)

Áno, ak má Boh podliehať zákonom nášho vesmíru, tak to znie rozumne. Kresťania (a aj iní teológovia) však už tisícročia tvrdia, že Boh nás presahuje viac, než si vôbec vieme prestaviť.

Netvrdím, že princíp dostatočného dôvodu je to jasný dôkaz existencie Boha, ale je prinajmenšom taký silný ako Dawkinsov Boeingový gambit.

Pokračovanie: Náboženstvo na odstrel?

* Pre objektívnosť je potrebné dodať, mnohé cirkvi sa v tomto smere, zvlášť v posledných desaťročiach posunuli pozitívnym spôsobom dopredu až neuveriteľným spôsobom a mocensko-autoritatívny prístup stále viac ustupuje do úzadia. Úplne bezprecedentným prípadom, ktorý nemá obdobu v histórii bol II vatikánsky koncil Katolíckej cirkvi. Jeho výsledky sa síce ešte ani zďaleka nepremietli všetky do života cirkevného spoločenstva, ale taká radikálna kultúrna zmena v organizácii takého rozsahu sa za pár desaťročí jednoducho nedá urobiť.


Miro Koseček, nedeľa 12. júna 2011 14:39

Čítajte viac:
Kód: Vybrat vše
http://kosecek.blog.sme.sk/c/267806/Preco-Boh-takmer-urcite-neexistuje.html#ixzz1QDbvXK9f


apropo nie je nahodou kniha Bozi blud niekde tu na fore ?


_
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 25 črc 2011 14:36

Terorizmus je prepojený so všetkými náboženstvami - aj s kresťanstvom
Kód: Vybrat vše
http://slovhumanist.nazory.cz/terror_Christian.htm


podla mna terorizmus a krestanstvo je nezlucitelne vo svojej podstate
nevylucujem vsak ze su ludia ktori su schopni ohanat sa krestanstvom a robit zlo
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 61
Registrován: 05 srp 2010 11:09

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod Roy Dest » 25 srp 2011 09:00

misojogi píše:Terorizmus je prepojený so všetkými náboženstvami - aj s kresťanstvom
Kód: Vybrat vše
http://slovhumanist.nazory.cz/terror_Christian.htm


podla mna terorizmus a krestanstvo je nezlucitelne vo svojej podstate
nevylucujem vsak ze su ludia ktori su schopni ohanat sa krestanstvom a robit zlo

Asi tak, ale kde je dneska podstata křesťanství? Základem kresťanství by mělo být Ježíšovo kázání na hoře, podle Matoušova evangelia. Pěkná kapitola, co má (většinou) jasné, logické a užitečné instrukce. Kdyby se jimi křesťané řídili, vypadalo by to tu úplně jinak. Například žádné veřejné modlitebny, pěkně sám, doma v soukromí za zavřenými dveřmi. Jinak jsou podle Ježíše pokrytci. A žádná veřejná charita a přitom konvertování lidí, zase všechno anonymně.

Dnešní křesťanství je ale naopak hromada nadpřírozených doktrín a dogmat, která si církev splácala a vymyslela tak, jak se jí to nejvíc hodilo. To podstatné každý ignoruje. Dál tam jsou zkomolená učení židovských mystických sekt. Sv. Pavel byl velmi pravděpodobně gnostik, kdo má oči k vidění, ten ať vidí :P

No a s tím paskvilem co máme dneska místo křesťanství není divu, že si to každý vykládá jak chce. Když v Irsku protestantům a katolíkům nepřijde divné se navzájem zabíjet a George Bush se při invazi do Iráku odvolává na Boha, tak mám velmi pozitivní vztah k ateismu. Ještě by měl někdo vynaleznout ateismus, co nevěří ani finančním spekulacím a expanzivnímu kapitalismu (náboženství peněz) a svět bude krásný.

Knihovník
Uživatelský avatar
Příspěvky: 201
Registrován: 13 úno 2009 10:43

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod Dr.Watson » 25 srp 2011 16:01

Terorizmus je všechno.
Já v tom mám totiž hokej.
Existuje humánní bombardování cizího státu. To se mi moc nezdá.
Kaddáfí byl před rokem vítaným státníkem, teď je terorista.
Když se v nějakém státě vzbouří skupina lidí a stát svoji státnost proti nim brání, je to špatně a vzbouřenci se podporují, opět se bombarduje letadly cizích entit.
Ve stejné době o kousek dál se odehrává totéž ale stejné entity to nechají být.
Pokud se tedy vzbouřím proti svému státu jsem:
a/ odbojář jako Mašín a dostanu řád
b/ nositel demokracie a NATO mne podpoří, zbombardují Prágl a budu prezident
c/ terorista a zavřou mne na Kubu, a daj mi co proto, protože nejsem občan USA
d/ Ivet Bartoš a seberou mi Artura, svačinu a zavřou do Bohnic, kde si budu vyřvávat Heja, heja, vdav se za hráběte
e/ minimálně tři parlamentní strany mi nabídnou přední místo v kandidátce abych jako politik až tolik neškodil
f/ já a Obama hodíme kostkou z Dračího dopěte podle poslední úpravy pravidel a kdo po třech kolech bude mít víc životů vyhrál a může na sebe použít kouzlo "Hroší kůže" a bude zvolen prezidentem USA s právem šířit svou vůli po celém světě

...jak říkám, mám v tom zmatek...
vítej v Sigilu...
„Musím se červenat, Watsone,“ zašeptala paní Holmesová pohoršeným hlasem...
Žádná žena by se neměla zahazovat s úplným abstinentem, či nekuřákem. (Robert Louis Stevenson)

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 61
Registrován: 05 srp 2010 11:09

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod Roy Dest » 25 srp 2011 22:33

Dr.Watson píše:Terorizmus je všechno.
Já v tom mám totiž hokej.
Existuje humánní bombardování cizího státu. To se mi moc nezdá.
Kaddáfí byl před rokem vítaným státníkem, teď je terorista.
Když se v nějakém státě vzbouří skupina lidí a stát svoji státnost proti nim brání, je to špatně a vzbouřenci se podporují, opět se bombarduje letadly cizích entit.
Ve stejné době o kousek dál se odehrává totéž ale stejné entity to nechají být.
Pokud se tedy vzbouřím proti svému státu jsem:
a/ odbojář jako Mašín a dostanu řád
b/ nositel demokracie a NATO mne podpoří, zbombardují Prágl a budu prezident
c/ terorista a zavřou mne na Kubu, a daj mi co proto, protože nejsem občan USA
d/ Ivet Bartoš a seberou mi Artura, svačinu a zavřou do Bohnic, kde si budu vyřvávat Heja, heja, vdav se za hráběte
e/ minimálně tři parlamentní strany mi nabídnou přední místo v kandidátce abych jako politik až tolik neškodil
f/ já a Obama hodíme kostkou z Dračího dopěte podle poslední úpravy pravidel a kdo po třech kolech bude mít víc životů vyhrál a může na sebe použít kouzlo "Hroší kůže" a bude zvolen prezidentem USA s právem šířit svou vůli po celém světě

...jak říkám, mám v tom zmatek...

Definice je taková, že terorismus je používání násilí pro politické cíle. Samozřejmě, američtí prezidenti z toho dávno udělali buzzword. Jenže kromě chudého terorismu, kdy nemám jak dostat výbušninu na místo než na vlastním těle (a dělám z toho náboženskou znouzectnost) existuje i terorismus dobře financovaný. To je třeba násilné zabírání Palestinského území Izraelskými gangy, nebo zásahy USA do politiky a ekonomiky jihoamerických států, ve kterých se hrozila vyvinout nezávislá demokracie.
Mimochodem, považovat diktátory za vítané státníky je dobrá americká tradice. Docela by mě zajímalo, jestli Kadáfí taky dřív pracoval pro USA, jako Saddám a Usáma.

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 25 srp 2011 23:33

Docela by mě zajímalo, jestli Kadáfí taky dřív pracoval pro USA, jako Saddám a Usáma.

nie Kaddafiho podporoval ZSSR
a slovenski a ceski ludia tam chodili ako lekari a vojenski poradcovia
napr moj telocvikar v Libyi robil leteckeho instruktora
a ucil ich lietat na Albatrosoch a Cmeliakoch
(cvicne lietadla)
ale hovoril ze Arabi su strasne lenivi

Moja znama lekarka tam bola asi tri roky ako lekarka aj s celou rodinou
Hovorila ze Arabi su zlati a mili
ale islamske pravo saria nepraje ani najhorsiemu nepriatelovi ...
nema nic spolocne s civilizaciou ...
a snaha islamu infiltrovat sa do Europy je hororovy sen pre nas

Kaddafi oficialne hlasal tzv zelenu demokraciu = dzamahirjiu
napisal aj knihu ktora je tu na fore
precitaj si ju a uvidis ...
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Knihovník
Uživatelský avatar
Příspěvky: 201
Registrován: 13 úno 2009 10:43

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod Dr.Watson » 26 srp 2011 17:44

Díky za tip na knihu, na tu určitě kouknu.
Jinak Kaddáfí spolupracoval (jako řada jiných) pro obě strany. Tedy jak strana USA tak Soviet Union.
Jako každý, přizpůsobují se momentální situaci.
S tím terorizmem-postem výše jsem chtěl spíše popsat situaci kdy, vzpomeňte na druhou světovou a pohled Němců na terozimus a pohled na tentýž problém v tomtéž čase z pohledu spojenců. Hitler tehdy (myslím, že to byl právě on) řekl cosi ve smyslu toho, že dějiny soudí jen poražené. Stejné je to s teroristou. Pro někoho hrdina, bojovník, pro jiného zločinec.
Mne štve to, že se furt někdo se*e do cizího státu, tahá tam SVOJI demokracii a SVOJI rádoby KULTURU a hlavně si tam dělá místo pro SVOJI ekonomiku. Nevím proč ale vzpomněl jsem si teď na biblický příběh o Lotovi, marasmus morálky všeobecně...
Někde jsem teď četl o Kaddáfím slušně udělaný článek.
Mimochodem (BTW taky), chodil jsem do školy s Iránci, jedno u tam omylem dovezli nové studenty z Pakistánu. To byl takovej fofr, že to nikdo nezažil... Ono stačilo jak se celou dobu segregovli podle příbuznosti ke kmenům, jak se jednotlivé skupinky dívaly na ostatní. Ale holky měli krásný. Jak z Pohádky tisíce a jedné noci. Pohled jak břitva, temný a bezedný, když se mračila, sežehla i palec od nohy, zato úsměvem roztála zasněženej park...
vítej v Sigilu...
„Musím se červenat, Watsone,“ zašeptala paní Holmesová pohoršeným hlasem...
Žádná žena by se neměla zahazovat s úplným abstinentem, či nekuřákem. (Robert Louis Stevenson)

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 26 srp 2011 22:54

Stejné je to s teroristou. Pro někoho hrdina, bojovník, pro jiného zločinec.

podla povodneho zmyslu nie
terorista je ten kto "terorizuje bezbrannych" cize kto vrazdi a ublizuje civilnemu obyvatelstvu
zatialco bojovnik bojuje proti vojenskym cielom

zial sucasna medialne vyjadrenia politikov su prekrucovanim pojmov a demagogiou :-(((

podobne na Slovensku bolo zvykom oznacovat privrzenca J Slotu ako fasistu
je fakt ze Slota je kreten akeho treba hladat, ale oznacovat jeho privrzenca ako fasistu je opat demogogia
ktora dehonestuje jeho oponentov co sa k takemu niecomu znizia

podobne je slovo fasista pouzivane na tych co nesuhlasia s tym aby Romovia mali vyssie prava ako ostatne obyvatelstvo

a tak by sa dalo pokracovat do nekonecna, len by som sa rozculoval ...

a este k tym partyzanom
naozaj medzi nimi boli aj teroristi
tzv. slovenske "katynske lesiky", cize bezdovodne vyvrazdene obce s civilnym obyvatelstvom
a dokonca je znamy aj pripad ked partyzani vrazdili zidov(co sa ukryvali v horach) kvoli zlatu

na druhej strane zasa jednotky SS sa na ukrajine spravali voci civilnemu obyvatelstvu ako teroristi
(vrazdili a mucili ich)
pretoze ich povazovali za podludi, ktori nemaju pravo na existenciu
a Ukrajinci ich spociatku vitali, pretoze nenavideli Stalina za hladomor na Ukrajine a komunisticky teror
keby Nemci nemali nacisticke zmyslanie (cize teoria nadcloveka a rasiszmus vobec)
tak vojnu s Ruskom mohli za pomoci ukrajincov aj vyhrat
pretoze ukrajinci na rusku zimu boli zvyknuti
(vid Benderovci)

vsimnite si ze USA sa v tomto poucili
a svoje dobyvacne vojny prezentuju ako oslobodenie danej krajiny zo zleho rezimu


asi treba rozlisovat a dbat na presne vyjadrenia a spravne pouzivanie pojmov ..
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 26 srp 2011 23:09

existuje i terorismus dobře financovaný. To je třeba zásahy USA do politiky a ekonomiky jihoamerických států, ve kterých se hrozila vyvinout nezávislá demokracie.


vies o tom nieco viac?
ja som mal dojem ze na jednej strane tam bola snaha vytvorit komunisticku diktaturu
(podla vzoru Kuby)
a na druhej strane zasa diktaturu pod vplyvom USA (napr Pinochet v Chile)
nieco normalne tam ako keby principialne nemalo sancu ...
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 61
Registrován: 05 srp 2010 11:09

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod Roy Dest » 27 srp 2011 09:08

misojogi píše:
existuje i terorismus dobře financovaný. To je třeba zásahy USA do politiky a ekonomiky jihoamerických států, ve kterých se hrozila vyvinout nezávislá demokracie.


vies o tom nieco viac?
ja som mal dojem ze na jednej strane tam bola snaha vytvorit komunisticku diktaturu
(podla vzoru Kuby)
a na druhej strane zasa diktaturu pod vplyvom USA (napr Pinochet v Chile)
nieco normalne tam ako keby principialne nemalo sancu ...

O komunistické diktatuře nevím nic, pochybuju, že by to Američani dovolili. Už jen to, jak se dívají na Hugo Cháveze, že se opovažuje používat venezuelskou ropu pro dobro Venezuely... Fidela Castra tolerovali asi jenom proto, že tam nemá žádnou ropu. Ale podívej se na film Zeitgeist Addendum, je tam rozhovor s Johnem Perkinsem, který přiznává, že pracoval pro americkou vládu jako "ekonomický zabiják".
Kód: Vybrat vše
http://en.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_Economic_Hit_Man


Dále, banánová republika je snadno ovladatelná. Diktátoři se snaží dostat do křesla zabitím všech konkurentů, aby mohli prodávat banány, nebo co to v té zemi vlastně je. A nadnárodní korporace to podporují tím, že kupují od každého. Kdyby se domluvili, ne, budeme kupovat jen od toho a toho, tak by v té zemi byla šance na mír a politickou stabilitu, eventuálně i demokracii.
Krátce, američané nejdřív dobývají ekonomicky a když někdo zavře hranice i trh, tak potom vojensky.

code doplnene
podla pravidiel fora
misojogi

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 61
Registrován: 05 srp 2010 11:09

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod Roy Dest » 01 zář 2011 20:29

Následující nemusí plně vyjadřovat můj osobní názor a zkušenosti, zato to dobře reprezentuje objektivní logiku a opravdové skeptické myšlení, které můžeme mít společné všichni, pokud bychom aspoň trochu chtěli.
- Boh neexistuje.
Tohle netvrdí ani sami ateisté. Oni jen říkají, že není žádný dobrý důvod předpokládat, že Bůh existuje. Mezi jinými, ani nemáme přesně definováno, co to Bůh je, z čeho se skládá, jak funguje.
Zatím každá věc, kterou lze ukázat a prokázat každému, se ukázala, že to není Bůh ani magie.

- Ako to vieš?
Vědeckou metodou. Zpozorujeme nějaký jev, uděláme hypotézu co ho může vysvětlit, otestujeme tu hypotézu a buď se to potvrdí, nebo nepotvrdí. V každém případě budeme chytřejší.
- Nikto ho predsa ešte nikdy nevidel!
- No, to nie je pravda… Veľa ľudí sa s Bohom stretá, rozpráva…
- Never tomu. Sú to len podvodníci, alebo psychopati.
- Prečo myslíš?
- Lebo vidia a počujú to, čo neexistuje! Boh neexistuje a preto každý, kto tvrdí, že ho vidí, počuje, alebo s ním inak komunikuje, je alebo blázon, alebo klamár. To je logické, nie?
Zase špatná argumentace. Straw man. Správný ateista by řečem o Bohu nevěřil, protože jej každý popisuje úplně jinak, dokonce i v rámci stejného náboženství. Jednou je Bůh hněvivý, krvežíznivý a žárlivý, podruhé zase láska... Je jednodušší si uvědomit, že si na něj projektujeme své lidské vlastnosti.
- A čo rôzne objektívne prejavy Boha? Hovorí sa im aj „zázraky“…
- Podvod. Hnusná propaganda Cirkvi. Alebo niečo, čo časom, v budúcnosti, určite prijateľne vysvetlíme aj inak, než ako zásah neexistujúceho Boha.
- Ako?
- Neviem. Ale určite to nemôžu byť prejavy Boha!
- Prečo?
- Lebo Boh neexistuje. A ak neexistuje, nemôže sa ani nijako prejavovať. To dá rozum, nie? Musíme byť racionálni!
A zase, takhle by racionální člověk neargumentoval. (i když je to běžné) Pokud zázraky způsobuje Bůh, tak který? Bohů je tolik. A pokud existuje nějaký vesmírný, tak přece má lepší věci na práci, než osobně podporovat nějaká místní náboženství. Zázraky se dnes dějí křesťanské, hinduistické, židovské, muslimské indiánské a dokonce nenáboženské. Neukazuje to na žádného konkrétního boha. Možná dokonce ne ani na náboženství jako takové.

amandus714 píše:- Ja si myslím, že ak sa spústa ľudí s niekým stretá, komunikuje, žije s ním a dotyčný sa zase objektívne a hmatateľne prejavuje, tak prečo by ten dotyčný nemal byť reálny?
- Pokiaľ by išlo o kohokoľvek iného, než o Boha, bola by to pravda. Ale u Boha to neplatí.
- Prečo?
- Už som ti to predsa povedal! Čo ma nepočúvaš? U Boha to neplatí preto, že neexistuje! Bodka! Je také ťažké to pochopiť?
- Mne to pripadá iracionálne…
- Naopak, je to racionálne! Iracionálne by bolo myslieť si, že Boh jestvuje, pretože Boh nejestvuje. Sám predsa uznáš, že veriť v existenciu niekoho, kto nejestvuje, sa nedá nazvať racionálnym, nie?
- A odkiaľ vieš, že nejestvuje?
Tohle je fakt jedna velká, špatně vykonstruovaná parodie na skeptika. Tzv. slaměný panák, neboli straw man argument. Spousta lidí se rozhodně s Bohem nesetkává, nekomunikuje, nežije s ním a Bůh se rozhodně neprojevuje objektivně a hmatatelně. Namísto toho lidé vedou monology a říkají tomu modlitba, potom později hledají odpověď ve znameních a snech. Lidi čtou o Bohu v posvátných knihách, protože jej nevidí přímo. A sdružují se do kongregací a celých náboženství aby vzájemně odsuzovali své pochyby (posilovali víru), protože samotným by jim došlo, že Boha není vidět ani slyšet, takže to vypadá tak trochu podobně, jako by vůbec neexistoval. To je skupinový nátlak, jakmile jeden začne myslet a pochybovat, ostatní se k němu chovají, jako by jej posedl ďábel, modlí se za něj a neposlouchají ho.

amandus714 píše:- Prepáč, kámo, ale toto Ti nemusím dokazovať. Dôkazové bremeno nesú kresťania, oni predsa tvrdia, že ich Boh jestvuje…!
Přesně tak, konečně něco rozumného. Pokud tvrdím, že moje auto umí létat, tak břemeno důkazu je na mně. Jak řekl myslím Carl Sagan, neobyčejná tvrzení vyžadují neobyčejné důkazy.
Proč je Bůh neobyčejné tvrzení?
Protože zatím každá osoba, nebo vědomí, které kdy bylo zaznamenáno, potřebovalo ke své existenci a projevu mozek. Nepovedlo se zatím objektivně prokázat, že by mohlo existovat nějaké odtělesněné vědomí, bez mozku. Nejdřív musíme přijít na to, jestli opravdu může vědomí existovat bez neuronů, neurotransmitterů a všech těch výmyslů okolo. Pokud se toto prokáže, pak teprve můžeme vážně přemýšlet o tak velké a dokonalé nehmotné bytosti, že by se dala nazvat Bůh, anděl, démon, nebo obyčejný duch nebožtíka.

amandus714 píše: - No, ale veď dôkazov a faktov je dosť… Už som spomínal, všetky tie fakty a skúsenosti a…
- … nemajú žiadnu dôkazovú hodnotu!
Fakta? Žádná tady nebyla zmíněna. Zkušenosti jsou sice reálné, ale vysoce subjektivní a liší se od člověka k člověku, od kultury ke kultuře. Věda považuje za důkaz něco, co jde objektivně prokázat komukoliv, resp. něco, co funguje všude a pro všechny. Třeba takový počítač je výtvor vědy a funguje kdekoliv na Zemi a jakémukoliv uživateli.
Ale s mystickými zážitky to tak není. Ty nejsou pod naší kontrolou a pokud ano, tak jen u jednoho člověka, který je nedokáže nikomu zprostředkovat, a pokud ano, tak není pravděpodobné, že by se podařilo ten jev pořádně prostudovat. I kdyby se našly peníze na výzkum, tak to stejně nikdo nezávisle nezopakuje, protože druhého takového člověka těžko najdou. Proto jsou to všechno subjektivní jevy a ty se těžko studují.

amandus714 píše:...
straw man
...
- Ale ak fakty poukazujú na Boha, tak potom by asi jestvovať mal, nie?
...
straw man
...
Ano, pokud fakta poukazují na Boha, tak by asi existovat měl. To je truismus. Ale jaká fakta? Kde se o nich píše? Kdo je objevil? Kdo provedl peer-review? Kolik studií to potvrzuje, kolik to vyvrací? Jsou ty studie správně provedené, bez statistických chyb, bez metodických vad? Aby to šlo nabeton prokázat každému a používat všude, chce to strašně moc práce.

Dále, je tu problém kosmické velikosti. Pokud Bůh stvořil vesmír, tak musí být logicky větší, než vesmír sám. Jenže vesmír sám je nám naprosto nepředstavitelný. Už astronomické vzdálenosti, váhy, velikosti, svítivosti, délky období a jiné parametry jsou daleko mimo naše chápání. Vesmír má vlastnosti, které mohou pochopit jen matematici, nijak jinak nejdou doopravdy vyjádřit.
Je velmi nepravděpodobné, že by se tento Bůh snížil na úroveň pochopitelnou Palestinským (nebo jakýmkoliv jiným) pastecům koz a nadiktoval jim velice nepodařenou knihu.

Pisálek
Uživatelský avatar
Příspěvky: 90
Registrován: 14 říj 2007 12:48

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod alexandrie » 06 zář 2011 04:09

Roy Dest píše:

Mezi jinými, ani nemáme přesně definováno, co to Bůh je,


Naukou o Bohu se zabývá teologie, můžeš začít studovat. A nezapomeň se modlit.

Zatím každá věc, kterou lze ukázat a prokázat každému, se ukázala, že to není Bůh ani magie.


Bůh není věc. Dal se nám poznat ve svém Synu Ježíši Kristu. A máš-li na mysli viditelné Boží projevy, tak i takové jsou a není jich málo. Například zjevení ve Fatimě 13.října 1917 - desetitisíce očitých svědků - chybí jakékoliv rozumné ateistické vysvětlení. A jsou i hmatatatelné věci jako zázračný obraz z Guadalupe, kde ateisté nedokáží vysvětlit, jak vznikl.

Správný ateista by řečem o Bohu nevěřil, protože jej každý popisuje úplně jinak, dokonce i v rámci stejného náboženství.


Zeptejme se různých lidí, kteří s tebou měli nějakou zkušenost, někdo malou, jiný větší, na výpověď o tobě, jaký jsi. A když nebude shodná, znamená to, že neexistuješ?

A pokud existuje nějaký vesmírný, tak přece má lepší věci na práci, než osobně podporovat nějaká místní náboženství.


Člověk je vrcholem hmotného stvoření a Božím obrazem. To znamená, že důvody jsou naopak všechny pro to, že Bohu nejsme lhostejní. Pokud tvrdíš opak, ukaž mi důkaz o hmotné bytosti, která člověka přesahuje. Katolická víra není místní, ale je všeobecná na celém světě.

Pokud jde o náboženství, tak odlišné představy jsou tím, jak dokonale Boha znají. Jako výpověď o tom, jaký jsi, podá lépe ten, kdo tě velmi dobře zná, než ten, kdo o tobě jen někde něco zaslechl.

Pokud Bůh stvořil vesmír, tak musí být logicky větší, než vesmír sám. Jenže vesmír sám je nám naprosto nepředstavitelný. Už astronomické vzdálenosti, váhy, velikosti, svítivosti, délky období a jiné parametry jsou daleko mimo naše chápání.Je velmi nepravděpodobné, že by se tento Bůh snížil na úroveň pochopitelnou Palestinským (nebo jakýmkoliv jiným) pastecům koz a nadiktoval jim velice nepodařenou knihu.


Vše nasvědčuje tomu, že obyčejný pastevec ovcí je neskonale dokonalejší než celá galaxie, kde není ani jedna živá noha. Což nevíš, že velikost neurčuje rozměr, že slon není chytřejší než člověk? Písmo svaté je Bohem inspirované, ovšem jestliže žiješ v představě, že pisatelé drželi v ruce pero a psali diktované, tak se též mýlíš, stejně tak, když autory považuješ za hlupáky. Je to obdivuhodný soubor knih a snaha o laciné snižování neobstojí, vždyť snadno lze doložit i velmi vzdělané lidi z mnoha oborů, mezi kterými nechybí i vědci, kteří v Bibli nacházají dodnes životní inspiraci.

A když jsme u pastevců, tak prostý zbožný pastevec ovcí s čistým srdcem je na tom lépe, než ateistický nadutý vědec, který si myslí, že snědl všechno vědění světa, aby pak na stará kolena zjistil, že je v koncích. A ten zbožný pastevec je tak i mnohem moudřejší.

PředchozíDalší

Zpět na Obecné diskuze

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků