Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Ring volný... (General Discussion)

Moderátor: Knihovníci

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 10 lis 2010 12:59

Kód: Vybrat vše
http://otakarhorak.blog.sme.sk/c/247123/Konspiracne-teorie-alebo-Chyby-v-uvazovani.html

Konšpiračné teórie alebo Chyby v uvažovaní

Svojim študentom som odmietol premietať film Zeigeist: The movie, ktorý mimo iné obsahuje tvrdenia o tom, že za pádom WTC (World Trade Center) v New Yorku 11.9.2001 stála americká vláda. Dokument som prirovnal k popieraniu Holocaustu a odmietol sa podieľať na šírení jeho bludov.

Hnutie, ktoré popiera oficiálnu verziu útokov z 11.9.2001, je zvláštnym prípadom širšieho hnutia „veku popieračov"[1], kam možno ďalej zaradiť napr. popieranie Holocaustu, globálneho otepľovania, evolučnej teórie, či odmietania vakcín pre ich údajnú škodlivosť a pod.[2] Konšpiračná teória útokov na WTC tak reprezentuje určitý špecifický typ konšpiračného „uvažovania", ktoré sa vyznačuje nasledujúcimi charakteristikami a vadami číslovanými 1-9:[3]

1. Psychologické vysvetlenie inklinácie ku konšpiračným teóriám: Nositeľ neortodoxnej pravdy sa pasuje do úlohy znalca tajomného a tajuplného vedenia, ktoré ho vyčleňuje z rady tradičného výkladu, čím mu dodáva punc originality, unikátnosti a výnimočnosti. Príslušnosť v „klube zasvätených držiteľov pravdy" vo svojom proponentovi buduje pocit dôležitosti a bombastickosť a senzačnosť informácie, ktorej je ochrancom, len posilňuje jeho presvedčenie o správnosti ním ochraňovanej múdrosti. Pre takto spracovaného človeka je potom každá oficiálna verzia, ktorá vyvracia ním ochraňovanú pravdu len „kamuflážou", „nehoráznym útokom oficiálnych miest" či „spiknutím kúpených médií" a pod., v dôsledku čoho sa zástanca konšpiračnej teórie situuje do podoby martýra, na ktorého sa koná „hon na čarodejnice".

Akokoľvek lákavé je podliehať zvodom extravagantných a neortodoxných teórií, mali by sme mať na pamäti, že sa často jedná len o psychologickú príťažlivosť, ktorú je potrebné striktne oddeľovať od „tvrdých faktov", ktoré absencia glorioly senzačnosti, fantastickosti, vyvolenosti a výnimočnosti napojenia na tajuplnú pravdu, nemôže nijako diskvalifikovať.

2. Falošní experti: Konšpiračné teórie si budujú vlastné tímy odborníkov, ktorí nám podávajú „zaručene pravdivé" správy o nimi sledovanom fenoméne. Medzi tzv. expertov kritiky oficiálnej verzie útoku na WTC z roku 2001 sa radia aj členovia združenia „Scholars for 9/11 Truth", vyštudovaní filozofovia, teológovia, matematici,...[4], ktorí sa napriek absencii vzdelania v obore stavebného inžinierstva považujú za natoľko kompetentných, aby dokázali zhodnotiť príčiny pádu dvojičiek WTC.[5]

S tým súvisí problém, keď v debate študent sám seba stotožnil s expertom na problematiku stavebného inžinierstva. Takéto stieranie rozdielov medzi laikom a expertom nám o skutočnej povahe skúmaného fenoménu opäť neprezrádza nič, pretože je len svedectvom sebavedomia svojho nositeľa. Spoliehanie sa však na púhy laický, ľudový názor nemôže vo vede obstáť. Podobne je dnes takmer každý človek expertom na globálne otepľovanie, príčiny dnešnej svetovej ekonomickej krízy či kognitívne vedy, pričom v poslednom príklade často títo samozvaní experti nikdy neprekročia prah ľudovej psychológie, ktorá ešte v Descartovom duchu uvažuje o tele a duši ako dvoch od seba oddelených a samostatných substanciách, čo je vo vedeckej komunite názor opustený.[6]

3. Selektívny výber informácií[7]: Autor konšpiračnej teórie je rozhodnutý o tom, že za útokmi na WTC stojí americká vláda a selektívne volí také informácie, ktoré sa mu hodia do „krámu" a tie, ktoré jeho a priori stanovenému cieľu nevyhovujú, ignoruje. Hádanka tak má podobu rovnice, kedy výsledok je dopredu stanovený a autor konšpiračnej teórie sa zameriava len na vyhľadanie vhodných neznámych, aby rovnica sedela zadaniu.

Podobne by som mohol napr. tvrdiť, že naša premiérka po večeroch jedáva dievčatká predškolského veku. Je to úplný nezmysel, ale keď chcete, argumenty sa vždy nájdu. Dokument s názvom „Zeitgest: What is Radičová hiding?" by mohol napr. začínať touto veľkolepou a bombastickou správou: „Dievčatko, ktoré si včera hralo na pieskovisku pred bytom Radičovej sa tam dnes nehrá. Prečo? Určite ho zjedla Radičová! Chcete ďalší dôkaz? V jednom rozhovore premiérka povedala, že citujem „mám rada deti" a čo je ešte dôležitejšie, včera si kúpila novú veľko-objemnú mrazničku - nepochybne pre svoje obete - a dnes sa na jej svetríku našiel vlas, ktorý jej evidentne nepatrí. Ktorá hlava tento vlas nosila? A patrí dnes ešte ku zvyšku tela alebo je už naporcovaná v mrazničke? Na otázku reportéra, či jedáva deti, Radičová nechutne odpovedala, „Šibe vám?!" Ale my - investigatívni žurnalisti - vieme svoje a pýtame sa: „Čo nám skrýva? Prečo neodpovedá? A kto financuje a kryje jej záľubu?" Určite v tom musí mať prsty Tajná služba. Ale tí Vám nič nepovedia! Ako by mohli? Ak by povedali pravdu, Radičová by ich zlikvidovala! Ale možno je v tom zapletená celá vláda, čo celá vláda, celá EÚ a možno celá západná civilizácia. Podľa najnovšieho výskumu si až 14% Slovákov myslí, že Radičová klamala, keď povedala „Som vegetariánka." Na otázku doktora Frťalu, či môže vážiť až 76 kg a jesť pritom len rastlinné klíčky, nám tento odborník odpovedal: „Asi nie." Teda: Aké dôkazy máme ešte podať? Pani premiérka, povedzte Slovensku pravdu: „Jem deti." ... Vidíte, že to všetko do seba krásne zapadá, Radičová proste musí byť kanibal a dekadencia sa usídlila na našom kontinente. Čo tým chcem povedať? Takáto selektívnosť je vždy prísne účelová a nemôže byť súčasťou normálneho a seriózneho verejného a vedeckého diškurzu. Ibaže by Elvis stále žil... a možno v Žiline.

Reálnym príkladom selekcie informácií a schopnosti manipulácie je vynikajúca Penn a Tellerova petícia za zákaz dihydrogenmonooxidu. V tejto petícii sa vôbec neklame: ľuďom sa hovorí, že sa jedná o chemikáliu, ktorá sa nachádza v našom jedle, spôsobuje nadmerné potenie, močenie, používajú ju spoločnosti na výrobu pesticídov, jadrové elektrárne a pod. Stovky ľudí nadšene podpisujú, pričom netušia, že dihydrogenmonooxid nie je nič iné ako obyčajná voda, H2O.[8] Aj tento experiment jasne ukazuje, že vhodne zvolená selekcia informácií dokáže prispôsobovať realitu vopred stanovenému a želanému výsledku. Konšpiračné teórie pracujú práve na tomto princípe, útok americkej vlády na WTC nevynímajúc.

4. Chyby logického vyplývania: Pretože si študent ako laik nevie vysvetliť napr. ten jav, že ak sa niektoré mrakodrapy pri náraze lietadla nezrútia a WTC sa zrútilo, musela mu nepochybne pomôcť americká vláda, ktorá tam nastražila bomby. Takýto myšlienkový postup trpí prinajmenšom dvomi vadami: selektívnym výberom informácií a neexistujúcim logickým vyplývaním: medzi spôsobom pádu budovy a jeho objednávateľom americkou vládou nejestvuje žiaden vzťah logického vyplývania. Autor konšpiračnej teórie ho tam však vidí, pretože si ho dopredu stanovil. ... Presne tak je to aj s Radičovou a jej kanibalizmom: Bola včera venčiť psa? Čo to znamená? Určite si obhliadala terén a obete! Inak povedané, ak je zadanie dopredu stanovené (kanibalizmus, útok americkej vlády na WTC), všetko, čo vykonáte, je považované za smerujúce k jeho naplneniu, či dôkaz pre jej vykonávanie.

5. Vytváranie domnelých nezhôd vo vedeckej komunite[9]: Súčasťou tejto stratégie je navodiť dojem, že vedecká komunita je rozdelená v názore na daný problém. Túto stratégiu systematicky volia aj naši nábožensky založení priatelia, keď sa nás snažia napr. presvedčiť, že vedecká komunita je v otázke viery v Boha rozdelená, pričom podľa údajov zverejnených Larsonom a Withamom bolo v roku 1998 93% vedcov združených v National Academy of Sciences (Americká Akadémie vied), ateistov alebo agnostikov (viď Tab. č. 1).[10]

Tab. č. 1: Členovia National Academy of Sciences a ich vzťah k religiozite podľa Larsona a Withama:

Ateisti = 72,2%

Agnostici = 20,8%

Teisti = 7%

6. Argumentácia ad hominem: Študentmi hojne využívaná, je odkazom na moje nedobré charakterové vlastnosti, ktoré mi bránia v tom, aby som nazrel, že za útokom na WTC stoja Američania. K tradičnému arzenálu patrilo: verím, čo mi povedia médiá, verím politikom a pod., čo zo mňa činí nekompetentného a nedôveryhodného jedinca neschopného vidieť za útokmi Američanov. Obyčajne tento typ „argumentácie" nastupuje vtedy, keď žiadne skutočné argumenty neexistujú alebo došli.

7. Nesúhlas je cenzúrou: Študenti sa bránili tým, že na svoj názor majú právo. Tomu nemožno namietať, sloboda slova je mi nadovšetko drahá. To však neznamená, že možno hovoriť akékoľvek nezmysly a ich obeh vo verejnom priestore ospravedlňovať slobodou slova. To by potom znamenalo obhajobu napr. tvrdení typu „Rómovia/Židia/černosi/blondíny/mentálne postihnutí,... nie sú ľudia" s odkazom na slobodu zmýšľania a slova.

8. Sugescia: Pre konšpiračné teórie obecne, a pre dokument Zeitgeist nemenej, platí, že manipulatívnou formou vytvárajú kauzálne vzťahy tam, kde žiadne neexistujú, ale vnukajú a našepkávajú nám ich. Len séria špekulácií má diváka viesť napr. k predstave o tom, že za neskorou reakciou lietadiel protivzdušnej obrany (NORAD) na útok na WTC stojí americká vláda. Nanešťastie sa jedná o číre dohady bez akejkoľvek kauzálnej súvislosti, presne v duchu kanibalizmu našej premiérky.

Za vrchol manipulácie považujem emotívnu výpoveď Petera Fincha z filmu Network (1976) o tom, že pre americkú vládu nemá človek ako svojbytná ľudská bytosť žiadnu hodnotu, takže ho redukuje na púhy objekt vlastných ambícií. Nasledujú obrázky vypadávajúcich ľudí z okien WTC. Aj v tomto prípade, ako v desiatkach ďalších, chce dokument navodiť dojem kauzálneho spojenia medzi hnusnou americkou vládou a úbohými americkými občanmi, ktorí sa stali obeťami jej mašinérie. Treba však jednoznačne poznamenať, že medzi záznamom hraného filmu z roku 1976 a vypadávajúcimi ľuďmi z okien po útoku na WTC z roku 2001 neexistuje žiadna kauzálna súvislosť. Fakty a emócie nemožno zlučovať.

9. Argumentácia pomocou abstraktných, tajných síl: Je typom uvažovania, podľa ktorého sú v pozadí tohto sveta tajné, konšpiračné spolky, často na čele so Židmi, americkým prezidentom a pod., ktoré na utajovaných miestach kujú intrigy o tom, ako ovládať tento svet, napr. pomocou útokov v WTC.

Takýto myšlienkový postup je metodologicky neprípustný, pretože niečo zatiaľ neznáme vysvetľuje niečím ešte temnejším, neznámejším - tajnými intrigami, ktoré autor konšpiračnej teórie len predpokladá. Takáto výpoveď nenesie žiadnu informačnú hodnotu, je bezcenná.

Opäť sa tu ponúka psychologické vysvetlenie príťažlivosti takýchto myšlienok, ktoré nemožno zamieňať s ich reálnou existenciou. To, že autor teórie o existencii tajných síl v pozadí nevie svoje tvrdenia empiricky preukázať, mu nie je na závadu, veď „ako inak by to mohlo byť?"

Je symptomatické, že v dokumente Zeitgeist: The movie nepadajú žiadne konkrétne mená vinníkov, ale obecne len: americká vláda, CIA,... alebo symbolov moci: George W. Bush, Dick Cheney, inak povedané, akýchsi abstraktných síl, ktoré „mali niečo za lubom". To sa rovná výpovedi tohto typu: „Neviem, ktorí Židia, ale proste nejakí Židia, „Židovstvo obecne" sa tajne stretáva a riadi tento svet."

Celý film vrcholí veľkým finále, v ktorom sa konečne dozvieme, prečo to tá skorumpovaná americká vláda vlastne robí: aby manipulovala občanmi s cieľom podpory vlastnej agendy. Tento veľkolepý záver je rovnako obecný a abstraktný ako sú jeho údajní aktéri. Takéto tvrdenia sú obsahovo úplne prázdne.

10. Pretože študenti mali jasno v tom, že za pádmi WTC stojí americká vláda, usúdili z toho na nečestné záujmy Wall Streetu a americkej vlády, ktoré prahnú po moci, peniazoch a irackej rope. Z širšej perspektívy sa tak západný civilizačný okruh javil ako zdevastovaný, skorumpovaný, nedemokratický, neslobodný a pod. S útokmi na WTC nemá Al-Kájda nič spoločné a je len obetným baránkom nás, prehnitých kapitalistov a imperialistov bažiacich po moci a vreckách plných dolárov. Vrcholom znechutenia nad biednym stavom našej spoločnosti bolo položenie rovnosti medzi Stalinské čistky a dnešnú politickú situáciu na Slovensku (!).

Nanešťastie sa tu jedná o naprosté zmätenie pojmov, keď študenti preukázali, že nedokážu rozlišovať medzi demokraciou, slobodou, toleranciou, úctou k argumentom, ľudskými právami na jednej strane a totalitou, diktatúrou, terorizmom a ponižovaním na strane druhej.

Som presvedčený o tom, že liberálna demokracia je najlepším štátnym zriadením, pretože umožňuje človeku maximalizovať sumu šťastia, o ktoré usiluje a vytvára najväčší priestor pre jeho sebarealizáciu. Preto hádzať do jedného vreca možnosť neobmedzeného slobodného konania, ktoré neubližuje druhému, inštitucionálne zakotvenú možnosť voľby v pluralitnom straníckom systéme, ľudské práva, nezávislú súdnu moc, rovnosť občanov pred zákonom,... s kameňovaním, systematickou manipuláciou, vymývaním mozgov, terorizmom, popravami, delením ľudí na „našich správnych" a „tých iných, napr. Židov,...", zmrzačujúcimi rituálmi, diktátom, ponižovaním, neslobodou, cenzúrou, vierou v iracionálno, neúctou k rozumu, vede a argumentom, hrozí tým, že sa zase raz nadchneme pre režimy a osobnosti, ktoré nás učinia neslobodnými a naše životy úbohými.

Je vidieť, že chyby v uvažovaní majú svoje závažné dôsledky, preto apelujem na svojich študentov a ľudí obecne, aby:

: nepodliehali viere v iracionálno a konšpiračné teórie, ktoré síce pôsobia senzačným a bombastickým dojmom, ale sémanticky sú naprosto vyprázdnené

: si vážili kultúrne výdobytky západného civilizačného okruhu

: si vážili poctivú argumentáciu v slobodnom verejnom priestore

: starostlivo zvažovali a preverovali informačné zdroje, z ktorých čerpajú

: vedeli, že demokracia, sloboda a tolerancia nie sú len prázdne pojmy

: rozlišovali medzi slobodou a neslobodou/diktátom

: neverili tomu, že Radičová je kanibal* Príspevok je krátenou a upravenou verziou článku vzniknutého pre potreby pracoviska, kde pôsobím.Použité zdroje:

1. Bíla, Hynek: Je možné poznat šarlatána? [online]. 10. októbra 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://koroptew.blogspot.com/2010/10/je-mozne-poznat-sarlatana.html>.

2. Larson, J. Edward & Witham, Larry: Leading Scientists Still Reject God. Nature, July 1998, Vol. 394, p. 313.

3. MacKenzie, Debora: Whose Conspiracy? New Scientist, May 2010, Vol. 206, No. 2760, pp. 35-45.

4. New Scientist [online]. May 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://www.newscien tist.com/special/living -in-denial>.

5. Pen and Teller Get Hippies Sign Water Banning Petition [online]. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://www.youtube.com/watch?v=yi3erdgVVTw>.

6. Peregrin, Jaroslav: Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia: Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2005. ISBN 80-70007-207-5.

7. Petrů, Marek: Fyziologie mysli. Úvod do kognitivních věd. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-969-6.

8. Polách, Roman: Věk popíračů [online]. 4. augusta 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://polach.blog.idn es.cz/c/147 186/Vek-popiracu.html>.

9. Tvrdý, Filip: Nancy Graham Holm on Kurt Westergaard [online]. 9. januára 2010. [cit. 29.10.2010]. <http://massive-error.blogspot.com/2010/01/nancy-graham-holm-on-kurt-west ergaard.html>.

10. Tvrdý, Filip: Zeitgeist: The Movie, Myths, and Motivations. [online]. 11. marca 2010. [cit. 29.10.2010]. <http://massive-error.blogspot.com/2010/03/zeitgeist-movie-myths-and-motiva tions.html >.

11. Zeigeist: The Movie [online]. 2007. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://video.google.c om/videoplay?docid =-6341186127906342455#Zietgeist>.[1] K tomu viac viď v New Scientist. [online]. May 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://www.newscientist .com/special/living-in-denial>.

[2] Tamže a Polách, Roman: Věk popíračů [online]. 4.8. 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://polach.blog. idnes.cz/c/147186/Vek-popiracu.html>.

[3] Zoznam čiastočne vychádza z Polách, Roman: Věk popíračů [online]. 4.8. 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://polach.blog. idnes.cz/c/147186/Vek-popiracu.html>. Na miestach, kde sa na Polácha budem priamo odvolávať, upozorním na to v poznámke pod čiarou.[4] Kompletný zoznam členov spolku [online]. 2007 [cit. 29.10.2010]. Dostupné na: <http://twilightpines.com//in dex.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=35>.

K odborníkom povolaným na pád WTC dokument radí napr. Davida Raya Griffina, profesora filozofie náboženstva a teológie, Paula Thompsona: psychológa, Jordana Maxwella: učiteľa okultnej a náboženskej filozofie. Za konflikt záujmov autori dokumentu zrejme nepovažovali, keď otázku po schopnosti budov WTC ustáť náraz lietadla položili Lesliemu Robertsonovi, stavebnému inžinierovi budov WTC. Ten (ako inak?) potvrdil, že budovy WTC by náraz lietadla mali vydržať a nezrútiť sa.

[5] Polách, Roman: Věk popíračů [online]. 4.8. 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://polach.blog.idnes.cz/c /147186/Vek-popiracu.html>.

[6] „V rámci analytickej filozofie sa problém vzťahu tela a mysli snažil riešiť celý rad filozofov, z ktorých prakticky žiaden sa k dualizmu nehlási (prinajmenšom nie otvorene)." Peregrin, Jaroslav: Kapitoly z analytické filosofie. Praha, 2005, s. 243.

Viac k problémom ontologického dualizmu napr. Petrů, Marek: Fyziologie mysli. Úvod do kognitivních věd. Praha, 2007, s. 344-345 a na iných miestach.

[7] Viď Polách, Roman: Věk popíračů [online]. 4.8. 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://polach.blog. idnes.cz/c/147186/Vek-popiracu.html>.

[8] Pen and Teller Get Hippies Sign Water Banning Petition [online]. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://www .youtube.com/watch?v=yi3erdgVVTw>.

[9] Viď Polách, Roman: Věk popíračů [online]. 4.8. 2010. [cit. 29.10.2010]. Dostupné z <http://polach.blog. idnes.cz/c/147186/Vek-popiracu.html>.

[10] Larson, J. Edward & Witham, Larry: Leading Scientists Still Reject God. Nature, July 1998, Vol. 394, p. 313.

Otakar Horák, streda 10. novembra 2010 12:52


Čítajte viac:
Kód: Vybrat vše
http://otakarhorak.blog.sme.sk/c/247123/Konspiracne-teorie-alebo-Chyby-v-uvazovani.html#ixzz14scrJ100
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 14:43

amandus714 píše:Super clanocek... :wink:

Uz som tu uvadzal, ze mechanizmus konspiracnych teorii "vsetko muelo byt inak!" a "ako to pekne do seba zapada" sa nesie celou touto diskusiou... Aj ona je plna samych zarucenych expertov na vsetko: od krestanstva az po LMB, ktore obratom ruky a z voleja odpisali ako chudakov amaterov pojasenych... :lol:

Ateistický pohľad na kresťanstvo nie je konšpiračnou teóriou :D
ale možno si svojou poznámkou o kresťanstve myslel niečo iné.
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 15:48

amandus714 píše:
akozmia píše:Ateistický pohľad na kresťanstvo nie je konšpiračnou teóriou :D

No, neviem, neviem... sudiac podla tohto fora... :wink:
Ferino by Ti tiez vysvetlil (vlastne uz vysvetlil), ze jeho pohlad na WTC a Pentagon nie je ziadna konspiracna teoria, ale su to jasne, seriozne fakty - a ako je mozne, ze my to nevidime? :lol: A vsetci, ktori vidia a potvrdzuju JEHO pohlad, su experti a odbornici - a vsetci, ktori maju INY pohlad, su sucastou obrovskeho sprisahania a zlomyselne sluzia obrovskej propagandistickej lzi, ktorou ohlupuju prosty lud v mene svojich temnych zaujmov... pretoze veci NUTNE musia byt ine a stali sa inak, nez je zjavne...
V com sa ateizmus (aspon co sa tejto diskusie tyka) lisi od ferinovho pohladu na WTC a Pentagon? Aj s Tvojim perlami typu "Cierne politbyro" a pod.? :lol:

"Čierne politbyro", tým som poukazovala na to, že RKC je, okrem iného, politický subjekt s hierarchickou štruktúrou a riadenie a smerovanie RKC nie je demokratické, ale autokratické alebo oligokratické (oligokraciou myslím vládu malej skupiny).
Naposledy upravil akozmia dne 10 lis 2010 17:51, celkově upraveno 1
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 10 lis 2010 16:07

RKC riadenie je SVOJRAZNE
ma prvky autokracie aj demokracie
asi ho tazko zaradit do standarndych politickch pojomov
pretoze je tam z kazdeho nieco....
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 16:16

misojogi píše:RKC riadenie je SVOJRAZNE
ma prvky autokracie aj demokracie
asi ho tazko zaradit do standarndych politickch pojomov
pretoze je tam z kazdeho nieco....


Aké sú tie demokratické prvky ?
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 10 lis 2010 16:29

demokraticke prvky v RKC?
= jednak hlasovanie na koncile (papez ma pravo veta)
= spatna vazba od podriadenych (biskup versus knazi)
= spatna vazba od veriacich (ked ju biskup nerespektuje
tak to moze zle dopadnut vid napr Cernova)
= volby do farskej rady a hlasovanie v nej
opat knaz ma pravo veta vo farskej rade

..
to su prve co mi napadli ...
snad ma niekto(zeby Amandus?) doplni ......
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 16:44

misojogi píše:= jednak hlasovanie na koncile (papez ma pravo veta)

Pokiaľ viem, tak koncil je tvorený, čo sa hlasovania týka, len najvyššou hierarchiou (biskupi).
A biskupi, alebo kardináli nie sú predsa volený zdola, ale sú dosadený zhora.
Takže koncil je pre mňa skôr záleźitosť oligokratická (v prípade silného pápeža, napr. Inocent III., autokratická).

Cirkev by bola demokratická, keby si kňazi mohli voliť (aj zosadzovať) svojich biskupov, bez ohľadu na svoje postavenie v cirkvi.
Ale ak sa cirkev myslí širšie, nie len klérus, potom by sa na tom museli podieľať aj laici.
No a ženy v RKC nie sú svätené za kňazov (kňažky :D ).
O demokratickom riadení sa z môjho pohľadu dá hovoriť, len u protestanských cirkví, aj to nie u všetkých v rovnakej miere.

P.S:
Je zaujímavé sledovať ako sa spôsob menovania biskupov a voľby pápeža postupne menil v čase.
V 1. tisícročí si pápeža volili obyvatelia Ríma (hlavne rímsky klérus a rímska šľachta, ale dokonca aj ľud mal svoj podiel na voľbe), až od III. lateránskeho koncilu (1179) prešla voľba pápeža na kardinálov.

P.P.S:
Hans Küng píše:Katolická cirkev je veľká,
výkonná organizácia s mocenským a finančným aparátom,
ktorý pracuje svetskými prostriedkami. Za impozantnými
štatistikami, slávnostnými príležitosťami a vznešenými
liturgiami katolíckych omší sa až příliš často skrývá povrch-
né tradičné kresťanstvo s malým vnútorným významom.
V disciplinovanej katolíckej hierarchii je často až ubíjajúco
zrejmé, že je to orgán zložený z funkcionárov, na ktorých
ustavičné dozerá Rím, ktorí sú servilní voči svojim nadria-
deným a arogantní voči podriadeným. Uzavretý dogmatic-
ký systém nauky sa skladá z dávno zastaranej autoritárskej
a nebiblickej scholastickej teológie.
Naposledy upravil akozmia dne 10 lis 2010 17:25, celkově upraveno 2
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Knihomol
Příspěvky: 195
Registrován: 11 bře 2006 09:32

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod Biff » 10 lis 2010 19:54

jen tak pro "pobaveni" :cry:

Kód: Vybrat vše
http://zahranicni.ihned.cz/c1-48071100-pakistan-se-chysta-popravit-krestanku-rouhala-se-proti-mohammedovi

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 10 lis 2010 20:33

Akozmia
cirkev ma nejake demokraticke prvky
ale celkom demokraticka nie je a nemoze byt
na druhej strane sucasny system RKC znamena vacsiu stabilitu v priebehu dejin ....

aj monarchia ma nieco do seba ..... :-)
(taky kral Slovakov .... hmm hmm hmmm ... pst ...)

preto som napisal ze RKC ma aj demokraticke prvky
ale ma aj monarchisticke prvky a oligarchicke prvky

Hans Kung sa jednoducho myli alebo je prilis zatrpknuty ...
su aj lepsi teologovia ako je on ...
Uzavretý dogmatický systém nauky sa skladá z dávno zastaranej autoritárskej a nebiblickej scholastickej teológie.
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 21:00

misojogi píše:preto som napisal ze RKC ma aj demokraticke prvky
ale ma aj monarchisticke prvky a oligarchicke prvky

OK.
Pre mňa, ako ateistku, je RKC jednoducho "politická strana" z 5. st. :D
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 21:24

amandus714 píše:V tejto oblasti je to o to vypuklejsie, ze na rozdiel od poznania toho, ci Slnko obieha Zem, alebo Zem Slnko, otazka Boha (a Yalomovho "kozmickeh zmyslu") je pre psychicku pohodu cloveka natolko dolezita, ze na rozdiel od astronomie sa nou viac, alebo menej zaobera asi kazdy clovek na tomto svete, kazda jedna kultura...

Podľa mňa ľudia zväčša ani nemajú potrebu boha,
ale chceli by dobrý a večný posmrtný život.
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 21:30

amandus714 píše:RKC je to iste: zaujmove zdruzenie ludi, ktori pod vedenim kvalifikovanych profesionalov smeruju za svojim cielom. Ti, ktorym to vyhovuje a zjavne s pomocou RKC svoj ciel dosahuju, vyuzivaju jej sluzby.

Čo iné zostáva strane ktorá už prišla o politickú moc ? :lol:

OK, je to jedno ako to nazveme, politický subjekt to je a v minulosti mal aj značnú politickú moc.

amandus714 píše:Len nesmies porovnavat hrusticku (= stat) s jablckami (= korporacie, nemocnice, akademie vied, cirkvi, rozne profesne komory,...)

Ananásik, keby si pozornejšie čítal, tak by si vedel, že som to ani neporovnávala zo štátom, ale s totalitnou stranou.
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 21:59

amandus714 píše:Ale jedna otazka: CHCES NAZNACIT, ze obcania, ktori sa hlasia k RKC a teda su Cirkvou, by mali byt obcanmi II. kategorie a nemali by v riadnom a slobodnom svete demokraticky hajit svoje zasady, s ktorymi su stotozneni a to uplne rovnako, ako vsetci ostatni obcania republiky?

To nie. Som za slobodu vierovyznania. V pohode si budujte kostoly a vyznávajte čo chcete, pokiaľ neporušujete zákony je to OK.
Len tu je diskusne forum, tak diskutujem, ani som pôvodne nechcela ísť do ďalšej konfrontácie, ale ty si začal ... s tou filozofickou vulgarizáciou, že ateizmus je konšpiračná teória, čo samozrejme nie je.

P.S:
Inak jabĺčko a hruštička sú blízky príbuzný a môžeš ich aj krížiť :lol:
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Mudrc
Uživatelský avatar
Příspěvky: 1189
Registrován: 19 zář 2010 23:48
Bydliště: ostrov Laputa

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod akozmia » 10 lis 2010 22:20

amandus714 píše:razne odmietas predstavu, ze by(Tvoj) ateizmus mohol byt formou "konspiracnej teorie" a cudujes sa vsetkym tym tupcom a blbcom iracionalnym, ktori nevidia veci tak, ako ich vidis a chces vidiet Ty... :lol:

Pre mna je tato otazka uzatvorena a som osobne rad, ze sa tu diskusia o 9/11 vyskytla, pretoze umoznila objavit velmi zaujimave paralely a osobne som z tychto paralel mnoho nacerpal a mnohe lepsie pochopil...


Netáraj Amandus.
Konšpirácia je predsa sprisahanie,
a ateizmus nie je teóriou nejakého sprisahania :D
Čo keby si rozlišoval a definoval ? :lol:
Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

Moderátor
Uživatelský avatar
Příspěvky: 5638
Registrován: 17 zář 2007 23:41

Re: Boh, filozofia, človek, "ťažšie témy"... - ring voľný

Příspěvekod misojogi » 10 lis 2010 22:27

Čo iné zostáva strane ktorá už prišla o politickú moc ? :lol:
OK, je to jedno ako to nazveme, politický subjekt to je
a v minulosti mal aj značnú politickú moc.

primarnym cielom RKC nie je politicka moc
ale duchovny ideal a hodnoty o ktore sa snazi viac alebo menej uspesne

je fakt ze tam aj nejaky politicky vplyv je (pozor nie priamo mocensky).
ale keby sa zamerala len na moc ako taku, tak by sa vnutorne zrutila uz davno ...
podobne ako komunizmus
Neviete ako spravit kvalitny ebook? Citajte!
tlacitko HLADAT
podporujem dobu hajenia tri roky pre povodne CZ SK knizky, pre preklady pol roka
digitalizujte prednostne starsie tituly

PředchozíDalší

Zpět na Obecné diskuze

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků